خانه اخبار ویژه عکس/ تیپ متفاوت ظریف، زمانی که ساکن آمریکا بود