خانه اخبار ویژه عکس/ ثروتمندترین گدای جهان کجا زندگی می کند؟