خانه اخبار ویژه عکس/ جایزه ویژه‌ای که به فردوسی‌پور رسید