خانه اخبار ویژه عکس/ جایزه ۲۰ هزار پوندی برای حل معمای یک قتل