خانه اخبار ویژه عکس/ جدال لفظی آذری جهرمی با رییس ستاد جلیلی