خانه اخبار ویژه عکس/ جسد زنی که بعد از ۳۰ سال در فریزر پیدا شد!