خانه اخبار ویژه عکس/ جلسه شورای جنگ اسرائیل در زیرزمین