خانه اخبار ویژه عکس/ جهانبخش در کنار سایر بزرگان آسیا روی پوستر AFC