خانه اخبار ویژه عکس/ حامد حدادی رسما به نفت آبادان پیوست