خانه اخبار ویژه عکس/ حرکت خطرناک راننده مشهدی برای حمل جابه‌جایی چند شهروند!