خانه اخبار ویژه عکس/ حضور خاتمی و جهانگیری در دومین سالگرد مرحوم دعایی