خانه اخبار ویژه عکس/ حضور غافلگیرکننده امیر قلعه نویی در باشگاه ترکیه ای