خانه اخبار ویژه عکس/ حضور غافلگیر کننده نوه امام بعد از مدت‌ها