خانه اخبار ویژه عکس/ حضور محمد خاتمی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی