خانه اخبار ویژه عکس/ حمایت رئیس ستاد پورمحمدی از پزشکیان