خانه اخبار ویژه عکس/ حمایت غیرمستقیم پرسپولیس از دانیال اسماعیلی‌فر