خانه اخبار ویژه عکس/ حمله به دلاوری‌های اخیر رسول خادم