خانه اخبار ویژه عکس/ خارج کردن غده‌ای به بزرگی طالبی از سر یک مرد