خانه اخبار ویژه عکس/خالکوبی یک داوطلب در جلسه کنکور سوژه شد