خانه اخبار ویژه عکس/خانم بازیگر در آلمان، خبر از بارداری‌اش داد