خانه اخبار ویژه عکس/ خانم بازیگر مشهور تلویزیون برای همیشه ایران را ترک کرد