خانه اخبار ویژه عکس/ خبرنگار مشهور ایتالیایی مقصد جدید سردار آزمون را لو داد