خانه اخبار ویژه عکس/ خداحافظی متفاوت سفیر چین از ایرانیان