خانه اخبار ویژه عکس/ خداحافظی یک بازیگر معروف به دلیل نابینا شدن