خانه اخبار ویژه عکس/ خرید بزرگ پرسپولیس وارد تهران شد