خانه اخبار ویژه عکس/ خفن‌ترین سیستم بازیافت زباله‌ی ایران در دهه ۶۰