خانه اخبار ویژه عکس/خلاقیت بامزه یک مسافر برای دور زدن یک ممنوعیت در هواپیما