خانه اخبار ویژه عکس/ خلاقیت میوه فروش وانتی که کار را برای همه راحت کرد