خانه اخبار ویژه عکس/ خنده‌های از ته دلِ سروش در آغوش بهرام رادان