خانه اخبار ویژه عکس/ خواننده «یار دبستانی من» درگذشت