خانه اخبار ویژه عکس/ دختر شیرازیِ آچاربه‌دست ۶۴ سال پیش