خانه اخبار ویژه عکس/ درخواست جالب یک هوادار از روزبه چشمی