خانه اخبار ویژه عکس/ درخواست خواننده مشهور ترکیه از پزشکیان