خانه اخبار ویژه عکس/ دردسر آدیداس به دلیل شباهت به نماد نازی‌ها