خانه اخبار ویژه عکس/ در این روستای عجیب هر زن دست کم ۳ شوهر دارد