خانه اخبار ویژه عکس/ دستنوشته سردار سلیمانی درباره فلسطین