خانه اخبار ویژه عکس‌/ دلیل عاشقانه اکرم عفیف برای شادی خاص در فینال