خانه اخبار ویژه عکس/ دم‌درازترین خروس جهان در ژاپن