خانه اخبار ویژه عکس/ دورهمی سردار آزمون و همسرش با آرمین زارعی