خانه اخبار ویژه عکس/ ذوق‌زدگی پسر کاپیتان تیم رقیب از دیدن رونالدو