خانه اخبار ویژه عکس/ رسول خطیبی در کنار مسعود پزشکیان و ظریف