خانه اخبار ویژه عکس/ رضا معینی، مجری قدیمی ایران درگذشت