خانه اخبار ویژه عکس/ رونمایی از اولین هواپیمای عمود پرواز هیدروژنی