خانه اخبار ویژه عکس/ رونمایی استقلال از مهاجم خارجی و مشهورش