خانه اخبار ویژه عکس/ رونمایی هادی چوپان از دکور باشگاهش به سبک تخت جمشید