خانه اخبار ویژه عکس/ رکوردی جدید به نام یک ایرانی در گینس ثبت شد