خانه اخبار ویژه عکس/ زن جوان پس از ۳ ماه خوردن هویج برای کاهش وزن، نارنجی شد!