خانه اخبار ویژه عکس/ زیباترین دره ایران که هر کسی جرات ورود به آن را ندارد!