خانه اخبار ویژه عکس/ ستاره سابق بارسلونا به الشباب پیوست