خانه اخبار ویژه عکس/ ستاره پرسپولیس با تیپ خاص به آلمان رسید